Κυριακή 5 Ιουλίου 2020

Θάνος Παπαδημητρίου

 Βολτίτσα στην Ιτεα εκαναν ο Θάνος Παπαδημητρίου με την συζυγό του