Σάββατο 11 Ιουλίου 2020

Γιώργος και Αγγελος

 Στο ποταμάκι στους Μύλους εκαναν μπάνιο ο Γιώργος Πούλιογλου και ο Αγγελος Ξιξής