Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020

Σύσκεψη

Μαυρόγιαννης,Μπαλάσκας και Σκαρπέτζος,σύσκεψη κορυφής στην πλατεία της Νέας Τιρυνθας