Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020

Μαζική συμμετοχή στις εκλογές του Προίτου

Συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προσδοκία είχε η εκλογική γενική συνέλευση του Προίτου την Κυριακή


Περίπου 80 μέλη παρευρέθηκαν και ψήφισαν δείχνοντας ότι ο  κόσμος πια έχει αγκαλιάσει την ομάδα της Νέας Τίρυνθας και συμμετέχει στις δραστηριότητες της

Ο κ.Γιώργος Ματσούκας και οι συνεργάτες του εξελέγησαν στην νέα διοίκηση και σύντομα θα ανακοινωθεί η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου