Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020

Πετσέλης και Ουλής


 Σημαντική η προσφορά στο χωριό της Προσύμνης του αντιδημάρχου Χρήστου Πετσέλη και του προέδρους της ομάδας Χρήστου Ουλή