Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Με τον πρέσβη ο πατήρ Γεώργιος

Ο πάτερ Γεώργιος (Γεώργιος Μαρουφίδης) με τον πρέσβη της Ελβετίας