Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020

Τάκης Καραμάνος

Πάλι απασχολημένος ο Τάκης Καραμάνος...πάλι μιλάει στο κινητό