Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2020

Στο ΕΝ ΛΕΥΚΩ

Στο ΕΝ ΛΕΥΚΩ ηταν το Σάββατο Νίκος Δελής,Δημήτρης Κρίγγος και Σόνια Τάνταρου Κρίγγου