Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020

Νίκος Μαυροκορδόπουλος

Πολλά φιλικά παιχνίδια σφύριξε φέτος πολύ προπόνηση κάνει ο Νίκος Μαυροκορδόπουλος αφού εχει θέσει υψηλους στόχους στον χώρο της διατησίας