Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2020

Ανδριανός

Με καπελάκι φορεμένο ανάποδα,αξύριστος και in γυαλλιά στο γήπεδο ο Ανδριανός Δριμούρας