Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020

Γιώργος Κουκουλης

Ψύχραιμος και χαμογελαστός και στο κρύο νερό ο Γιώργος Κουκούλης