Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2020

Παλιοπαρεα

Πάλι ήταν για φαγητό η παλιοπαρέα, Σγουριδης, Φώντας,Γιάννης Κεραμίδας και ο Κατσάρος που έβγαζε την φωτογραφία