Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020

ΦΙΛΜΑ

Στο Κυπαρίσσι και μάλιστα με μεγάλη συμμετοχή ήταν η Κυριακάτικη εκδρομή της ΦΙΛΜΑ