Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020

Τάκης Νεαρός

Εν οψει Μαραθωνίου,ο Τάκης ο Νεαρός προπονείται με το μάζεμα της Ελιάς