Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020

Χρήστος Τσιραμανές

Και ο Χρήστος Τσοραμανές με τον μικρό τον Παναγιώτη εκαναν περπάτημα στον Προφήτη Ηλία