Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020

Κόρο και Νώτης

Στις Λίμνες βοηθούσε τον Ηλία Νώτη στις αγροτικές δουλειές ο Γιώργος Κορονίδης