Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2020

Γιάννης Μπόλας

Κατακτητής της κορυφής ο Γιάννης Μπόλας,μέχρι της ανεμογεννήτριες εφτασε