Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020

Οι πιο γρήγοροι

Οι πιο γρήγοροι στον Προφητη Ηλία,ειναι τα παιδιά στην φωτογραφία

Ουτε με τον φωτογραφικό φακό δεν τπους προλαβάινω...