Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2020

Πάτερ Γεώργιος και Ζωή

Τις ευχές του για αυτές τις Αγιες Ημέρες μας στέλνει ο πάτερ Γεώργιος Μαρουφίδης και η σύζυγος του Ζωή