Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021

Λιμενικοί

Η ΕΠΛΣΑΚΑ ανταποκρινόμενη στο αίτημα του πληρώματος ΠΛΣ 343 δώρισε ένα αερόθερμο σώμα με ειδικά χαρακτηριστικά για πλωτά σκάφη.
Ευχόμαστε στα μέλη του πληρώματος καλές και ασφαλείς πλεύσεις.