Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021

Πάτερ Γεώργιος και Ζωή

Στα πανέμορφα Μελίσσια ηταν για χιόνια ο πάτερ Γεώργιος Μαρουφίδης και η συζυγός του Ζωή