Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021

Πολιτιστικός Σύλλογος Καρατζά

Δενδροφυτευση στην Λίμνη εκαναν τα μέλη του δραστήριου Πολιτιστικού Συλλόγου Καρατζά