Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021

Φρειδερίκη

Αυτά μας κάνει και μας εχει πάρει τα μυαλά η Φρειδερική Μέμμου,δεν το γλυτώνουμε το εγκεφαλικό