Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2021

Για Λαγάνα στου ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ στην Νέα Τίρυνθα

Καθαρά Δευτέρα σήμερα και την καλύτερη και οικονομικότερη, παραδοσιακή Λαγάνα βρίσκουμε στου ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ στην Νέα Τίρυνθα