Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021

Σωτος και Βασίλης

Στο Τουρνίκι έφτασε το δίδυμο των δρομέων Σώτος. Σωτηρόπουλος και Βασίλης Μαυρογιάννης