Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

Θύελλα Μαλανδρενίου,μιας άλλης εποχής

Θύελλα  Μαλανδρενίου μιας άλλης εποχής το 1990
Όρθιοι από αριστερά.
ΔΕΔΕΣ Γ-ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ Α-ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν-ΡΟΚΑΣ Β-ΚΕΧΑΓΙΑΣ Κ-ΜΠΑΧΟΥΜΗΣ Β-ΚΑΠΟΥΡΑΛΟΣ ΑΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Π-ΜΠΑΧΤΗΣ Α-ΔΕΔΕΣ Γ-ΛΟΥΛΟΥΣΗΣ Δ.
Καθήμενοι από αριστερά.
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Π-ΑΡΓΥΡΗΣ Β-ΔΕΔΕΣ Χ-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Δ-ΠΑΤΟΥΡΑΣ Γ-ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Φ-ΠΑΝΑΓΟΣ Γ.