Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021

Νίκος και Χριστίνα

Τίς καλύτερες ευχές μου στον Νίκο Πασσιά και την Χριστίνα Δαμάλα που παντρεύτηκαν