Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021

Στέλλα καί Αντωνία

Το εμβόλιο κατά του κορονοιού έκαναν Στέλλα Καρκαλάτου και Αντωνία Χανιά