Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021

Ακαδημία Μπάσκετ στην Αγία Τριάδα


 

Το μπάσκετ μπαίνει στην ζωή των παιδιών της Αγίας Τριάδας

Δημιουργείται ακαδημία μπάσκετ στον Παμμηδεατικό από τον γυμναστή,παλιό αθλητή και διαιτητή μπάσκετ Δημήτρη Μπαβέλα