Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021

Στο Γρηγόρης

Η δροσιά στο Γρηγόρης στο Αργος,με βυσινάδα,λεμονάδα και τσάι του βουνού