Κυριακή 6 Ιουνίου 2021

Κρίγγος

Στο SUMMER επινε τον καφέ του και διάβαζε την εφημερίδα του ο Δημήτρης Κρίγγος