Τρίτη 1 Ιουνίου 2021

Δημήτρης και Σόνια

Δέκα Οκτώ χρόνια μαζί ο Δήμαρχος Δημήτρης Κρίγγος και η Σόνια, πάντα ευτυχισμένοι