Σάββατο, 10 Ιουλίου 2021

Μπάσκετ- παράταση μεταγραφων
Ενημερώνουμε τα σωματεία- μέλη μας για την παράταση των μεταγραφών (ελεύθερης, προσωρινής διάρκειας-υποσχετικής, αποδέσμευσης και χωρίς συγκατάθεση σωματείου) κοινοποιώντας την ανακοίνωση της Ε.Ο.Κ:


“Λόγω των ειδικών συνθήκων που δημιουργήθηκαν από την πανδημία της Covid-19 και των εύλογων καθυστερήσεων που προέκυψαν στη διαδικασία των μεταγραφών, η μεταγραφική περίοδος για όλες τις κατηγορίες μεταγραφομένων παρατείνεται μέχρι τις 20 Ιουλίου 2021.”