Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021

Κυριάκος

Για το καθήκον έφτασε στην κορυφή του βουνού στα Μέθανα ο πυροσβέστης Κυριάκος Χρόνης