Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021

Μπούκα... έκαναν τα Κουρέλια

Στο BOUKA BEACH PARK RUN εναν
αγώνα 10χλμ στην Μπούκα Μεσσήνης συμμετείχε η δρομική ομάδα Κουρέλια