Σάββατο, 17 Ιουλίου 2021

Λαλουκα -έκαναν απολύμανση στα φρεάτια

Πραγματοποιήθηκε απολύμανση στα φρεάτια ομβρίων και στους κάδους απορριμμάτων στο χωριό Λάλουκα.\