Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021

Ευάγγελος Γούτος

Τον γιό του βάπτισε ο Αναστάσιος Γούτος, το όνομα του μικρού Αναστάσης
Τις καλύτερες ευχές μου