Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021

Καλλιτεχνική Κολύμβηση

Οι αθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης του Εύρος Ναυπλίου στην ημερίδα αστεριών 2021, 1-7 ,στη Γλυφάδα