Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021

Stavropoulos Catering

 Παντού ήταν το Σάββατο το 
Stavropoulos Catering
Στην Καραθώνα στο ΟΥΤΟΠΊΑ

Στον Προφήτη Ηλία Κουτσοποδίου
Σε βάπτιση στο Βρούστι

Αλλά και στην Βυτίνα