Τρίτη 24 Αυγούστου 2021

Στην Αιτωλοακαρνανία έτρεξαν τα Κουρέλια

Δεν υπάρχει αγώνας που να μην συμμετέχουν τα κουρέλια, έφτασαν στην Αιτωλοακαρνανία και πήραν μέρος στον
7ο αγώνα δρόμου
""ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΌΣ"""