Σάββατο, 21 Αυγούστου 2021

Γιάννης Παναγιωτόπουλος

Ένα πρόβλημα που έχει στο πόδι έχει σαν αποτέλεσμα να μην έχει μπει ακόμα σέ πρόγραμμα προπονήσεων ο Γιάννης Παναγιωτόπουλος