Τρίτη, 10 Αυγούστου 2021

Βιβάρι δεν τους σταματούν ούτε οι υψηλές θερμοκρασίες

Βιβάρι
Παρά τις μεγάλες θερμοκρασίες η αγάπη για το χωριό μας είναι μεγαλύτερη από αυτές.....
Μας λέει ο Γιώργος Μπουζαλάς