Σάββατο, 28 Αυγούστου 2021

Στην Φιλοσοφική ο Στέλιος Κατριλιώτης

Στην Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών πέρασε ο Στέλιος Κατριλιώτης, συγχαρητήρια