Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021

όλο διασκέδαση είναι στην Κύπρο ο Γιάννης Θεοφανόπουλος


Όλο διασκέδαση είναι στο Κύπρο ο Γιάννης Θεοφανόπουλος,διασκεδαζε με την ΈΛΛΗ ΚΌΚΚΙΝΟΥ
και τον
ΚΑΡΑΔΉΜΟ!!
Ολο το βράδυ τα έπινε με τον Καραδήμο!