Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021

Μπράβο Αντωνία

Στην σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων πέρασε η Αντωνία Ντρούλια, συγχαρητήρια