Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021

Δημήτρης και Ευδοκία

Τις καλύτερες ευχές μου στον Δημήτρη Γιαννάκη και την Ευδοκία Γκολέμη, για την κουκλίτσα μπέμπα που προστέθηκε στην οικογένεια