Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021

Συγχαρητήρια Θεοδοσία

Στην σχολή Διεθνών ο και Ευρωπαϊκών Οικονομικών σπουδών στην Αθήνα πέρασε η Θεοδοσία Κιρκαγάτση, συγχαρητήρια