Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2021

Στην Ήρα

Νίκος Δελής, Χρήστος Πετσέλης, Παναγιώτης Σκούφης και Κατερίνα Ντουλια, παρευρέθηκαν στην όμορφη μουσική βραδιά στην Ήρα