Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021

Ιστορικό deal

Το "Ιστορικό deal στο χώρο της νύχτας"
είναι γεγονός,,,τα δύο γειτονικά χωριά ενώνονται....και φτιάχνουν κάτι πολύ καλό