Σάββατο, 7 Αυγούστου 2021

Στην RETRO
Μας έχει κερδίσει, μας έχει γοητεύσει όλους η Έλένη στο RETRO με το ομορφιά, την ευγένεια και το χαμόγελο της